loading   Loading page...
 • งานแถลงข่าวเปิดตัวหนังสือ

  "ถึง...ฅนในอนาคต (Dear...Future Generation)"

  ท่านจะได้พบกับหนังสือภาพที่สอดแทรกเนื้อหาบอกเล่าเรื่องราวเพื่อนำเสนอมุมมองความเข้าใจเกี่ยวกับนวัตกรรมของประเทศไทย (Innovation Thailand) ที่มีอยู่รอบตัวเราให้สาธารณชนได้รับรู้ ทั้งนี้ หนังสือจะถูกเผยแพร่ให้แก่ผู้บริหารของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงแขกผู้เป็นเกียรติในงาน

  ดูกำหนดการ

 • ที่อยู่/Address

  กรุณากรอกที่อยู่ส่วนตัว หรือ ที่ทำงาน

 • ติดต่อ/Contact